SCR – Hệ thống xử lý khí thải ôtô đầu tiên của Mazda

Hệ thống SCR của Mazda nhỏ hơn hệ thống đời trước, có một sự cải thiện đáng kể mà cho phép được lắp đặt trên những mẫu xe dân dụng. SCR (Selective Catalytic Reduction) là hệ thống xúc tác khử chọn lọc urê; được kết hợp với phát triển mới hoàn toàn của Mazda; đó […]

Read More »