• Sale! Dung dịch xử lý khí thải EuroX Adblue

  Dung dịch nước xử lý khí thải EuroX DEF 10L (Chuẩn Adblue)

  180.000,00

  Nước xử lý khí thải động cơ Diesel EuroX DEF được sản xuất bởi Madin Co,ltd trên dây chuyền hoàn toàn tự động với tiêu chuẩn được kiểm định chất lượng bởi VDA(Hiệp Hội Ô Tô Công Nghiệp Đức)

  Nước xử lý khí thải động cơ Diesel EuroX DEF sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 22241-2, tương thích với động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, 5 và 6.

  Hình thức đóng gói: Can nhựa 10 lít và 20 lít, phuy 200 lít.

  EuroX DEF

  Nước xử lý khí thải AdBlue (DEF) EuroX

  Thông tin sản phẩm

  Min Max Units
  Urea Content 32.2 32.8  % (m/m)
  Density at 20°C 1.0870 1.0930 g/cm³
  Refracting Index at 20°C 1.3814 1.3843
  Alkalinity as NH3 0.2 %
  Biuret 0.02 %
  Aldehyde 5 mg/kg
  Insolubles 20  mg/kg
  Phosphate (PO4) 0.5 mg/kg
  Calcium 0.5 mg/kg
  Iron 0.5 mg/kg
  Copper 0.2 mg/kg
  Zinc 0.2 mg/kg
  Chromium 0.2 mg/kg
  Nickel 0.2 mg/kg
  Aluminium 0.5 mg/kg
  Magnesium 0.5 mg/kg
  Sodium 0.5 mg/kg
  Potassium 0.5 mg/kg
 • Sale! Dung dịch xử lý khí thải EuroX Adblue

  Dung dịch nước xử lý khí thải EuroX DEF 20L (Chuẩn Adblue)

  360.000,00

  Nước xử lý khí thải động cơ Diesel EuroX DEF được sản xuất bởi Madin Co,ltd trên dây chuyền hoàn toàn tự động với tiêu chuẩn được kiểm định chất lượng bởi VDA(Hiệp Hội Ô Tô Công Nghiệp Đức)

  Nước xử lý khí thải động cơ Diesel EuroX DEF sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 22241-2, tương thích với động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, 5 và 6.

  Hình thức đóng gói: Can nhựa 10 lít và 20 lít, phuy 200 lít.

  EuroX DEF

  Nước xử lý khí thải AdBlue (DEF) EuroX

  Thông tin sản phẩm

  Min Max Units
  Urea Content 32.2 32.8  % (m/m)
  Density at 20°C 1.0870 1.0930 g/cm³
  Refracting Index at 20°C 1.3814 1.3843
  Alkalinity as NH3 0.2 %
  Biuret 0.02 %
  Aldehyde 5 mg/kg
  Insolubles 20  mg/kg
  Phosphate (PO4) 0.5 mg/kg
  Calcium 0.5 mg/kg
  Iron 0.5 mg/kg
  Copper 0.2 mg/kg
  Zinc 0.2 mg/kg
  Chromium 0.2 mg/kg
  Nickel 0.2 mg/kg
  Aluminium 0.5 mg/kg
  Magnesium 0.5 mg/kg
  Sodium 0.5 mg/kg
  Potassium 0.5 mg/kg
 • Sale! Madin Adblue Tank 1000LMadin Adblue Tank 1000L

  Dung dịch nước xử lý khí thải EuroX DEF Tank 1000L (Chuẩn Adblue)

  18.000.000,00

  Dung dịch nước xử lý khí EuroX DEF Tank 1000L

  Water Defender khí quyển EuroX DEF động cơ Diesel được sản xuất bởi Madin Co, ltd trên dây chuyền hoàn toàn tự động với tiêu chuẩn được kiểm định chất lượng bởi VDA (Hiệp Hội Ô Tô Công Nghiệp Đức)

  Water Defender khí quyển động cơ Diesel EuroX DEF sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 22241-2, tương thích với tiêu chuẩn động cơ khí Euro 4, 5 và 6.

  Hình thức đóng gói: Can nhựa 10 lít và 20 lít, phuy 200 lít, bình 1000L

  Adblue của Madin

  Adblue của Madin

  Sản phẩm thông tin 

  Min Max Các đơn vị
  Nội dung Urê 32,2 32,8  % (m / m)
  Mật độ ở 20 ° C 1,0870 1,0930 g / cm³
  Chỉ số khúc xạ ở 20 ° C 1.3814 1.3843
  Độ kiềm như NH3 0,2 %
  Biuret 0,02 %
  Anđehit 5 mg / kg
  Insolubles 20  mg / kg
  Phốt phát (PO4) 0,5 mg / kg
  Canxi 0,5 mg / kg
  Bàn là 0,5 mg / kg
  Đồng 0,2 mg / kg
  Kẽm 0,2 mg / kg
  Chromium 0,2 mg / kg
  Niken 0,2 mg / kg
  Nhôm 0,5 mg / kg
  Magiê 0,5 mg / kg
  Natri 0,5 mg / kg
  Kali 0,5 mg / kg