• Sale! Nước Xử Lý Khí Thải DEF-V1

  Nước xử lý khí thải DEF-V1 10L

  380.000,00

  DEF là sản phẩm phối hợp nghiên cứu sản xuất giữa Viện Kỹ thuật nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và Công ty Vhitech với tên gọi DEF-v1.

  DEF-V.1 đạt tiêu chuẩn ISO 22.241, tất cả các chỉ số phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép. Đặc biệt đối với hàm lượng biuret là hóa chất chính gây hỏng bộ xúc tác xử lý khí thải NOx trong xe. DEF-v1 đã được kiểm nghiệm đạt chuẩn trước khi chúng tôi thương mại hoá.

  Nước Xử Lý Khí Thải DEF-V1

 • Sale! Nước Xử Lý Khí Thải DEF-V1

  Nước xử lý khí thải DEF-V1 20L

  760.000,00

  DEF là sản phẩm phối hợp nghiên cứu sản xuất giữa Viện Kỹ thuật nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và Công ty Vhitech với tên gọi DEF-v1.

  DEF-V.1 đạt tiêu chuẩn ISO 22.241, tất cả các chỉ số phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép. Đặc biệt đối với hàm lượng biuret là hóa chất chính gây hỏng bộ xúc tác xử lý khí thải NOx trong xe. DEF-v1 đã được kiểm nghiệm đạt chuẩn trước khi chúng tôi thương mại hoá.

  Nước Xử Lý Khí Thải DEF-V1