• Sale! Nước xử lý khí thải Mobis DEF 10L

  Nước xử lý khí thải Mobis DEF 10L

  380.000,00

  Mô tả sản phẩm

  Nước xử lý khí thải động cơ do Mobis sản xuất – Mobis DEF, tương thích với động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, 5 và 6 của tất cả các máy công nghiệp, ô tô,… có hệ thống xử lý khí thải SCR.

  Hình thức đóng gói: Hộp carton, bên trong bao gồm bình nhựa 10 lít kèm 1 vòi hỗ trợ đổ.

  Thông tin sản phẩm

  Min Max Units
  Urea Content 31.8 33.2  % (m/m)
  Density at 20°C 1.0870 1.0930 g/cm³
  Refracting Index at 20°C 1.3814 1.3843
  Alkalinity as NH3 0.2 %
  Biuret 0.02 %
  Aldehyde 5 mg/kg
  Insolubles 20  mg/kg
  Phosphate (PO4) 0.5 mg/kg
  Calcium 0.5 mg/kg
  Iron 0.5 mg/kg
  Copper 0.2 mg/kg
  Zinc 0.2 mg/kg
  Chromium 0.2 mg/kg
  Nickel 0.2 mg/kg
  Aluminium 0.5 mg/kg
  Magnesium 0.5 mg/kg
  Sodium 0.5 mg/kg
  Potassium 0.5 mg/kg