CHÚNG TÔI CHUYÊN CUNG CẤP GIẢI PHÁP XỬ LÝ KHÍ THẢI Nếu bạn còn chưa rõ sản phẩm nào phù hợp với phương tiện của bạn, hãy liên hệ HOTLINE: 0888 718 778 để được tư vấn

BLUE MOON DEF

đ20.000 /L Regularly đ25.000 Đặt hàng
 • Dung tích 10/20/200L
 • Biuret < 0,3%
 • 32,5% (+-1%) Urea
 • 66,9% Nước
 • Amoniac < 0,4%
 • Tiêu chuẩn ISO-22241-1
 • Made in Vietnam

MOBIS DEF

đ28.000 /L Regularly đ40.000 Đặt hàng
 • Dung tích 10L
 • Biuret < 0,2%
 • 32,5% (+-0.7%) Urea
 • 67,1% Nước
 • Amoniac < 0,4%
 • Tiêu chuẩn ISO-22241-2
 • Made in Korea

EUROX DEF

đ21.000 /L Regularly đ30.000 Đặt hàng
 • Dung tích 10/20/200L
 • Biuret < 0,2%
 • 32,5% (+-0.8%) Urea
 • 66,9% Nước
 • Amoniac < 0,4%
 • Tiêu chuẩn ISO-22241-2
 • Made in Vietnam

DEF-V.1

đ23.000 /L Regularly đ28.000 Đặt hàng
 • Dung tích 10/20L
 • Biuret < 0,3%
 • 32,5% (+-1%) Urea
 • 66,9% Nước
 • Amoniac < 0,4%
 • Tiêu chuẩn ISO-22241-1
 • Made in Vietnam

Bee LogisticsCJ LogisticsGEMANDEPTSNP LogisticsSotransViệt SunVận Tải Biển Đông